Obchodné podmienky

OBCHODNÉ PODMIENKY

KÚPNA ZMLUVA:

Pri objednávkach cez www.brubeck.sk je Vašim zmluvným partnerom:

Arnox, spol. s r.o.
Brežný riadok 198/16
05801 Poprad
Slovensko
Tel.: +421910913606
IČO: 36463353

Vo výnimočných prípadoch (napr. ak tovar nie je k dispozícii) si vyhradzujeme právo odstúpiť od zmluvy. V tomto prípade Vás budeme ihneď informovať a podľa možností Vám navrhneme alternatívne riešenia.

DORUČENIE:

Doba zaslania tovaru závisí od druhu objednaných produktov. Vaša objednávka bude odoslaná do 1-9 pracovných dní v závislosti od objednaného tovaru. Pri každom produkte je zaznačená doba odoslania. Ak sa vo Vašej objednávke nachádzajú produkty s rôznou dobou odoslania, produkty Vám budú zaslané spoločne v dlhšej dobe odoslania.

1) Pri objednávke v celkovej hodnote nižšej ako EUR 79,99.- má zákazník na výber dva spôsoby doručenia tovaru: 
- Doručenie Slovenskou Poštou ako doporučený list - EUR 3,99.-
- Doručenie kuriérom spoločnosti Direct Parcel Distribution SK s.r.o. (ďalej ako DPD) - EUR 4,99.-

2) Pri objednávke v celkovej hodnote EUR 80.- alebo vyššej hodnote je doručenie tovaru zabezpečené zadarmo kuriérom spoločnosti DPD.

Doručenie tovaru je možné len na území Slovenskej Republiky.

CENY:

Všetky ceny sú uvedené vrátane DPH.

MOŽNOSŤ PLATBY:

Tovar máte možnosť zaplatiť nasledovnými spôsobmi:
1. V hotovosti priamo pri Vašich dverách - Dobierková služba Slovenskej Pošty. 
2. V hotovosti alebo kartou (poplatok EUR 1.-) priamo pri Vašich dverách - Dobierková služba kuriérskej spoločnosti DPD.
3. Platba pomocou platobnej brány GoPay - Online platba kartami VISA, Mastercard, Maestro / Online bankové platby a prevody / Elektronické peňaženky.

REKLAMÁCIA A ZÁRUKA:

Pokiaľ pri preberaní tovaru kupujúci zistí poškodenie zásielky ešte pred jej prevzatím od prepravcu, môže takúto zásielku odmietnuť prevziať a vypísať tzv. škodový / reklamačný protokol u prepravcu. V prípade, ak kupujúci odmietne prevziať zásielku z vyššie uvedeného dôvodu, je nevyhnutné aby o tomto dôvode bezodkladne informoval predávajúceho.

Kupujúci je po obdržaní tovaru povinný ho bez zbytočného odkladu skontrolovať. Ak zistíte poškodenie tovaru, oznámte nám túto skutočnosť bezodkladne prostredníctvom Reklamačného formulára, ktorý vyplňte a pošlite spolu s reklamovaným tovarom späť na našu adresu (Arnox, s.r.o., Brežný riadok 198/16, 05801 Poprad, Slovensko). Výrobok prijímame výlučne hygienicky čistý a nepoužitý vrátane pôvodného, neporušeného obalu od výrobcu.

Na každý tovar je poskytnutá záručná doba 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim. Reklamáciu uplatnite bez zbytočného odkladu a reklamovaný tovar ďalej nepoužívajte.

Pokiaľ sa na Vašom produkte vyskytla vada, na ktorú sa vzťahuje záruka, taktiež odporúčame vyplniť Reklamačný formulár. Formulár vyplňte a pošlite spolu s reklamovaným tovarom späť na našu adresu (Arnox, s.r.o., Brežný riadok 198/16, 05801 Poprad, Slovensko)

Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu bezodkladne, najneskôr však do 30 dní od jej uplatnenia. Kupujúci je povinný zaslať reklamovaný tovar očistený a bez zápachu (tzv. hygienicky nezávadný). V opačnom prípade má predávajúci možnosť neprijať reklamovaný tovar.

Prepravné náklady za doručenie tovaru na našu poštovú adresu hradí v plnej výške kupujúci. Ak Vašej reklamácii vyhovieme, budú Vám poplatky za doručenie vrátené spolu s cenou produktu alebo Vám bude pri dostupnosti tovaru zaslaný nový produkt na naše náklady. O priebehu reklamácie budete informovaný e-mailom alebo telefonicky. 

ODSTÚPENIE OD ZMLUVY:

Objednávateľ ako súkromná osoba má v súlade so zákonom možnosť odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 pracovných dní od prevzatia tovaru a to bez uvedenia dôvodu. Ak sa takto rozhodnete, oznámte nám túto skutočnosť prostredníctvom Formulára na odstupenie od zmluvy, ktorý vyplňte a pošlite spolu s tovarom späť na našu adresu (Arnox, s.r.o., Brežný riadok 198/16, 05801 Poprad, Slovensko). Nezabudnite uviesť číslo Vášho bankového účtu pre finančné vysporiadanie. Predávajúci vráti kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal, znížené o náklady spojené so zvoleným spôsobom doručenia objednávky. Predávajúci vráti predmetné platby bez zbytočného odkladu po tom, ako mu bude doručený tovar od kupujúceho. 

Záruka vrátenia peňazí platí len pre hygienicky čistý, nepoškodený a nepoužitý tovar vrátane pôvodného, neporušeného obalu od výrobcu. Objednaný tovar skúšajte na spodnú bielizeň. Prepravné náklady za doručenie tovaru na našu poštovú adresu hradí v plnej výške kupujúci.

VÝMENA TOVARU:

Ak po obdržaní produktu zistíte, že Vám z ľubovoľného dôvodu nevyhovuje (veľkosť, strih a pod.), môžete ho u nás vymeniť za ten istý druh tovaru inej veľkosti prípadne farby. Ak sa takto rozhodnete, oznámte nám túto skutočnosť prostredníctvom Formulára na výmena tovaru, ktorý vyplňte a pošlite spolu s tovarom späť na našu adresu (Arnox, s.r.o., Brežný riadok 198/16, 05801 Poprad, Slovensko)Prepravné náklady za doručenie tovaru na našu poštovú adresu ako aj prepravné náklady pri opätovnom zaslaní tovaru hradí v plnej výške kupujúci. Záruka výmeny tovaru platí len pre hygienicky čistý, nepoškodený a nepoužitý tovar vrátane pôvodného, neporušeného obalu od výrobcu. Objednaný tovar skúšajte na spodnú bielizeň

BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ÚDAJOV:

Prevádzkovateľ internetového obchodu www.brubeck.sk sa zaväzuje, že na prianie zákazníka vymaže neodkladne jeho osobné údaje z databázy internetového obchodu.

Podmienky spracovania osobných údajov a špecifikácia konkrétnych osobných údajov s ich spracovaním sú obsiahnuté tu.

ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOROV:

Podľa zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov je možné riešiť spory medzi kupujúcim a predávajúcim aj mimosúdnou cestou, využitím tzv. alternatívneho riešenia sporu. Kupujúci ma právo vyriešiť spor priamo s predávajúcim ešte pred začatím alternatívneho riešenia sporu. V prípade, ak kupujúci nie je spokojný s vyriešením sporu, má právo obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia sporov, ktorým je aj Slovenská obchodná inšpekcia (kontakt). Zoznam všetkých subjektov alternatívneho riešenia sporov sa nachádza na stránke Ministerstva hospodárstva (TU).

Odoslaním objednávky akceptujete naše obchodné podmienky.

Späť do obchodu