Vrátenie a výmena tovaru

ODSTÚPENIE OD ZMLUVY:

Objednávateľ ako súkromná osoba má v súlade so zákonom možnosť odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 pracovných dní od prevzatia tovaru a to bez uvedenia dôvodu. Ak sa takto rozhodnete, oznámte nám túto skutočnosť prostredníctvom Formulára na odstúpenie od zmluvy, ktorý vyplňte a pošlite spolu s tovarom späť na našu adresu (Arnox, s.r.o., Brežný riadok 198/16, 05801 Poprad, Slovensko). Nezabudnite uviesť číslo Vášho bankového účtu pre finančné vysporiadanie. Predávajúci vráti kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal, znížené o náklady spojené so zvoleným spôsobom doručenia objednávky. Predávajúci vráti predmetné platby bez zbytočného odkladu po tom, ako mu bude doručený tovar od kupujúceho. 

Záruka vrátenia peňazí platí len pre hygienicky čistý, nepoškodený a nepoužitý tovar vrátane pôvodného, neporušeného obalu od výrobcu. Objednaný tovar skúšajte na spodnú bielizeň. Prepravné náklady za doručenie tovaru na našu poštovú adresu hradí v plnej výške kupujúci.

VÝMENA TOVARU:

Ak po obdržaní produktu zistíte, že Vám z ľubovoľného dôvodu nevyhovuje (veľkosť, strih a pod.), môžete ho u nás vymeniť za ten istý druh tovaru inej veľkosti prípadne farby. Ak sa takto rozhodnete, oznámte nám túto skutočnosť prostredníctvom Formulára na výmenu tovaru, ktorý vyplňte a pošlite spolu s tovarom späť na našu adresu (Arnox, s.r.o., Brežný riadok 198/16, 05801 Poprad, Slovensko)Prepravné náklady za doručenie tovaru na našu poštovú adresu ako aj prepravné náklady pri opätovnom zaslaní tovaru hradí v plnej výške kupujúci. Záruka výmeny tovaru platí len pre hygienicky čistý, nepoškodený a nepoužitý tovar vrátane pôvodného, neporušeného obalu od výrobcu. Objednaný tovar skúšajte na spodnú bielizeň

Späť do obchodu